Programa

decrece2016-programa

O evento comezará o sábado 29 de outubro pola mañá e finalizará o luns 31 pola tarde. A recomendación é que as persoas  participantes cheguen na tarde/noite do 28 de outubro.

O evento comezará cunha apertura seguida dunha mesa redonda onde se convidará a varias persoas (aínda por confirmar) ponentes referentes en temas de contexto e diagnose da situación actual á que pretendemos respostar desde a Transición e o Decrecemento. O resto da estrutura do evento dividiuse en varios eixos temáticos seguindo a proposta do Movemento de Transición.
  • Cabeza: Ponencias, palestras e obradoiros sobre o contexto actual (cambio climático, pico do petróleo, crise civilizatoria, bases teóricas e filosóficas dos movementos, etc.)
  • Mans: sobre todo obradoiros orientados a ofrecer experiencias prácticas e a aprendizaxe de habilidades útiles que nos axuden a navegar en tempos de cambio.
  • Corazón: traballo grupal, círculos e obradoiros sobre como nos adaptamos ao cambio. Transición interior, dinámicas grupais, apoio mutuo, ferramentas de xestión de emocións, etc.

Aquí  atoparás toda a información detallada sobre os obradoiros que van a suceder durante o encontro , e sobre as talleristas.

O luns dia 31 , dentro do foro aberto, terá lugar o Nodo de Iniciativas galegas.

nodo-iniciativas

 

/Castellano

El evento comenzará el sábado 29 de octubre por la mañana y finalizará el lunes 31 por la tarde. La recomendación es que las personas participantes lleguen la tarde/noche del 28 de octubre.

El evento comenzará con una apertura seguida de una mesa redonda donde se invitará a varias personas (aún por confirmar) ponentes referentes en temas de contexto y diagnóstico de la situación actual a la que pretendemos responder desde la Transición y el Decrecimiento. El resto de la estructura del evento se ha dividido en varios ejes temáticos siguiendo la propuesta del Movimiento de Transición:

  • Cabeza: ponencias, charlas y talleres sobre el contexto actual (cambio climático, pico del petróleo, crisis civilizatoria, bases teóricas y filosóficas de los movimientos, etc.)
  • Manos: sobre todo talleres orientados a ofrecer experiencias prácticas y el aprendizaje de habilidades útiles que nos ayuden a navegar en tiempos de cambio
  • Corazón: trabajo grupal, círculos y talleres sobre cómo nos adaptamos al cambio. Transición interior, dinámicas grupales, apoyo mutuo, herramientas de gestión de emociones, etc.

Aquí encontraréis toda la información detallada sobre los talleres y actividades que se van a ofrecer durante el encuentro, así como de las talleristas que los imparten.