Movemento/Movimiento de Transición

As comunidades en transición son proxectos cidadáns comunitarios que tratan de crear resiliencia social contra o progresivo colapso social provocado polo cambio climático, o pico de producción do petróleo e a inestabilidade económica. O chamado movemento de transición (tamén coñecido como rede de transición ou cidades en transición), é un movemento pragmático e non partidista a favor da agroecoloxía, a permacultura, o consumo de besn de producción local e/ou colectiva, o decrecemento e a recuperación das habilidades para a vida e a harmonía co resto da Natureza.

Wikipedia (https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_de_transici%C3%B3n)

Que é a Transición?

A Transición é unha revolución silenciosa que se extende polo mundo. É un gran experimento social, composto por persoas coma ti e coma eu que consideran a crise como a oportunidade de facer algo diferente, algo extraordinario. A Transición é unha manifestación da idea de que a acción local pode cambiar o mundo. É un intento de crear un contexto de apoio, enriquecedor e saudábiel, no que as solucións prácticas que todos precisamos podan florecer.

CASTELLANO

Las comunidades en transición son proyectos ciudadanos comunitarios que persiguen crear resiliencia social contra el progresivo colapso social provocado por el cambio climático, el pico de producción del petróleo y la inestabilidad económica. El llamado movimiento de transición (también conocido como red de transición o ciudades en transición), es un movimiento prágmatico y no partidista a favor de la agroecología, la permacultura, el consumo de bienes de producción local y/o colectiva, el decrecimiento y la recuperación de las habilidades para la vida y la armonía con el resto de la Naturaleza.

Wikipedia (https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_de_transici%C3%B3n)

¿Qué es la Transición?

La Transición es una revolución silenciosa que se extiende por el mundo.  Es un gran experimento social, compuesto por personas como tú y como yo que consideran la crisis como la oportunidad de hacer algo diferente, algo extraordinario. La Transición es una manifestación de la idea de que la acción local puede cambiar el mundo. Es un intento de crear un contexto de apoyo, enriquecedor y saludable, en que las soluciones prácticas que todos necesitamos puedan florecer.

 

Máis información sobre o Movemento de Transición

En Castellano

En Catalán

En Inglés