Decrecemento/Decrecimiento

2016-07-13 14_48_21-Strikingly

 

O decrecemento é unha corrente de pensamento político, económico e social favorábel á disminución regular controlada da producción económica, co obxectivo de establecer unha nova relación de equilibrio entre o ser humano e a natureza, pero tamén entre os propios seres humanos. Rexeita o obxectivo de crecemento económico en si do liberalismo e o productivismo.

Wikipedia (https://es.wikipedia.org/wiki/Decrecimiento)

El decrecimiento es una corriente de pensamiento político, económico y social favorable a la disminución regular controlada de la producción económica, con el objetivo de establecer una nueva relación de equilibrio entre el ser humano y la naturaleza, pero también entre los propios seres humanos. Rechaza el objetivo de crecimiento económico en sí del liberalismo y el productivismo.

Wikipedia (https://es.wikipedia.org/wiki/Decrecimiento)

O Decrecemento en 1 Minuto

Máis información sobre decrecimiento: